Ρύθμιση - πακέτο για αγροτικά χρέη 3 δισ. ευρώ

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Ρύθμιση-πακέτο για χρέη 3 δισ. ευρώ σε Εφορία, ΟΓΑ και πρώην ΑΤΕ (που αφορά πάνω από 250.000 αγρότες) με διαγραφές προστίμων μέχρι 100% ακόμα και κεφαλαίου μέχρι 60% και αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα η ρύθμιση προβλέπει:

Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων έως και 95% για χρέη έως 50.000 ευρώ στον ΟΓΑ.

Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ολική διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων.

Επιπλέον διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια.

Ειδικά για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια προβλέπεται διαγραφή κεφαλαίου που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 60% σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού κατόπιν της διαγραφής τόκων και πανωτοκίων ενώ σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Στη ρύθμιση δεν εντάσσονται οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία, κ.λπ.) αλλά μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Επίσης εκτός ρύθμισης μένουν οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα που έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα κατόπιν ελέγχου.

Πηγή: Έθνος