Έρχονται οι συμψηφισμένες εισφορές του ΕΦΚΑ

Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Εντός της νέας εβδομάδας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια με τις συμψηφισμένες εισφορές για περισσότερους από 1 εκατ. μη μισθωτούς ασφαλισμένους, μεταξύ αυτών και για τους αγρότες.

Στον φορέα μετρούν πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, η οποία οδήγησε και στην παράταση μέχρι τις 18 Μαΐου της προθεσμίας για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών Μαρτίου.

Το ειδοποιητήριο, όπως σημειώνεται σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, θα περιλαμβάνει:

Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής. Μεταξύ άλλων, εκεί θα απεικονίζεται το εισόδημα βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι εισφορές, οι εισφορές που αναλογούν, το ποσό των εισφορών που αντιστοιχεί στο έτος εκκαθάρισης, το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί, το ποσό τυχόν πιστωτικού υπολοίπου, καθώς και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με δόσεις.

Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές.

Πίνακα δοσολογίου με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής. Μεταξύ άλλων, στον πίνακα αυτόν θα αναφέρονται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και το ποσό κάθε μιας, η εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής (τελευταία εργάσιμη του μήνα καταβολής), οι προσαυξήσεις και το σύνολο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής (ποσό δόσης + προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής).

Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους.

Στοιχεία πληρωμής.

Για όσους ασφαλισμένους προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, λόγω του ότι το εισόδημα που δήλωσαν το 2016 (και βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές το 2017) ήταν υψηλότερο από εκείνο του 2015, θα πρέπει το επιπλέον ποσό να καταβληθεί σε πέντε δόσεις, αρχής γενομένης από τον Μάιο (σ.σ. πρώτη δόση καταβλητέα έως τις 31/5/2018 και τελευταία έως τις 28/9/2018).

Διπλές εισφορές

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για τους επόμενους πέντε μήνες οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα πληρώνουν επί της ουσίας «διπλές εισφορές», δηλαδή τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές του 2018 συν τη μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τον συμψηφισμό (1/5 της συνολικής οφειλής μηνιαίως).

Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση που η παραπάνω συνολική εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης, ο οποίος όμως επιβάλλεται μόνο στο ποσό της μηνιαίας δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί και όχι επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα εισφορά του 2018.

Στην περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), τότε:

Εφόσον ξεπερνά τα 50 ευρώ, μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31/5/2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις περιφερειακές υπηρεσίες μη μισθωτών ΕΦΚΑ. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο, θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι έως 50 ευρώ, συμψηφίζεται με επόμενη τρέχουσα ασφαλιστική εισφορά. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στον ΕΦΚΑ, τότε συμψηφίζεται με αυτές, μειώνοντάς τες ισόποσα.

Τέλος, εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών του 2018.

Πηγή: ypaithros.gr