Εξωδικαστικός μηχανισμός: Και οι αγρότες στις 120 δόσεις

Παρασκευή 4 Μαϊου 2018

Μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μπορούν να ρυθμίζουν από την ερχόμενη εβδομάδα τα χρέη τους και οι αγρότες καθώς ανοίγει και για αυτούς η σχετική εφαρμογή.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Χρέη προς Εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ, χρέη προς ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και ληξιπρόθεσμα δάνεια σε τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, θα μπορούν να ρυθμιστούν και να αποπληρωθούν σε έως και 120 δόσεις.

Ωστόσο από τις ρυθμίσεις θα εξαιρούνται οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργία κ.λπ.) που μπορούν να εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές επιχειρήσεων. Δικαίωμα ένταξης δεν θα έχουν και οι αγρότες με υψηλά εισοδήματα, για τη διασταύρωση των οποίων θα πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος.

Οι ρυθμίσεις οφειλών θα αφορούν:

100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της σχετικής ρύθμισης θα υπάρχει επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθούν υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Μάλιστα, εφόσον ο αγρότης το επιθυμεί, θα του παρέχεται και η δυνατότητα να προχωρά σε πώληση ακινήτων του σε τρίτους, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους του.

- Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων Δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας.

- Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

- Ειδικότερα, στις ρυθμίσεις που αφορούν τα αγροτικά δάνεια προβλέπεται ότι σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου θα μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%. Στις περιπτώσεις ρυθμίσεων σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού, μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων, η αποπληρωμή θα μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Οι ρυθμίσεις αφορούν οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Δυνατότητα ένταξης θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι για ένα εξάμηνο από την έναρξη της εφαρμογής στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ για χρέη προς τράπεζες, στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες δεν ενταχθούν στις ρυθμίσεις, ο εκκαθαριστής θα μπορεί να καταφύγει είτε σε κάθε νομική ενέργεια με στόχο τη διεκδίκηση της οφειλής είτε και στην πώληση των δανείων σε fund.

Πηγή: dikaiologitika.gr