Ποιμαντορική εγκύκλιος Μητροπολίτη Δαμασκηνού για τα Θεοφάνεια

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός εξέδωσε την Ποιμαντορική του Εγκύκλιο για την εορτή των Θεοφανείων, στην οποία αναφέρει τα κάτωθι:

Πρός  τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τς  καθ’ μς  ερς  Μητροπόλεως

γαπητοί μου πατέρες καί δελφοί, παιδιά μου ν Κυρί γαπημένα

ποκάλυψη φωτός καί ατία πνευματικο θριάμβου ποτελε σημερινή μέρα. νώπιόν μας ποκαλύπτεται Τριαδικός Θεός, Κύριος τν Δυνάμεων καί Πηγή τς πέραντης καί δαπάνητης φιλανθρωπίας. Δική Του δόξα, λλά καί δική μας. κενος, κ φύσεως, συνέχει τά σύμπαντα καί διαλύει τίς μηχανές το Διαβόλου. μες, κατά Χάριν, στό πρόσωπο το Θεανθρώπου, μετέχουμε στόν θρίαμβό Του καί ξιωνόμαστε τς θείας υοθεσίας. μπλεος χαρς, Προφήτης σαΐας, ραματίζεται τήν ξοδο τς νθρωπότητος πό τα δεινά, ναγνωρίζει τόν θρίαμβο τς δυνάμεως το Θεο καί καλε τό νθρώπινο γένος, τό ποστεωμένο καί καταρρακωμένο, σέ νόρθωση καί γαλλίαση. ρημος νυδρη κατήντησε ζωή μας μακριά πό τόν Πλάστη μας. Γι΄ ατό, πρός μς πευθύνει Θεηγόρος Προφήτης τό χαρμόσυνο μήνυμα:

«Εφράνθητι ρημος διψσα…( σ. 35,1)

Αντλήσατε δωρ μετ΄ εφροσύνης!» (σ. 12,3)

χαρά καί δοξολογία, τίς ποες προκάλεσε πρό λίγων μερν Γέννηση το Θεανθρώπου Χριστο δίνει σήμερα τήν θέση της στήν εφροσύνη τς Βαπτίσεως το Δημιουργο πό τό διο Του τό πλάσμα.  πορε νθρώπινος νος γιά τό νόημα καί τήν σκοπιμότητα το περφυσικο γεγονότος. ξίστανται ο οράνιες Δυνάμεις μπροστά στό νεξήγητο τς Θείας βουλήσεως. μήχανος μφανίζεται γιος ωάννης Βαπτιστής, ναγνωρίζοντας τήν ναξιότητά του. μβρόντητος καθίσταται ορδάνης καί στρέφεται ες τά πίσω. Ο πάντες πορον. πορομε καί μες σήμερα, καθώς καί δικός μας νος ναζητ τήν ξήγηση.

Καί τν δύο γεγονότων, τς Γεννήσεως καί τς Βαπτίσεως, τό κοινό στοιχεο εναι τό μυστήριον τς κενώσεως. Τότε, πειρη φιλανθρωπία Του γινε ατία στε Υός καί Λόγος το Θεο νά ξέλθ τς θεότητός του καί νά γεννηθ κ Παρθένου. Σήμερα, δια ατή φιλανθρωπία γίνεται ατία στε καταπληγωμένη καί ξουθενωμένη νθρώπινη φύση τήν ποία νεδύθη Χριστός, νά προσέρχεται στόν ορδάνη ποταμό καί νά βαπτίζεται πό ωάννου το Βαπτιστο σέ Βάπτιση καθαρμο καί πολυτρώσεως. 

Τό νερό, πρώτιστη καί ναντικατάστατη πηγή τς ζως, τό λικό στοιχεο νακούφισης πό τήν φοβερή δψα καί ατία καρποφορίας τς νυδρης ρήμου, ρχεται σήμερα νά νακουφίσ τήν φόρητη δψα το νθρωπίνου γένους γιά ζωή καί αση καί νά χαρίσ πλουσιοπάροχα στήν νθρώπινη παρξη καρπούς πνευματικούς.

μέρα Φώτων σημερινή. Φώτων περκόσμιων, φώτων ποκαλυπτικν. Τριαδική Θεότης, πυρήνας τς ρθόδοξης Θεολογίας, τό κέντρο τς πίστεώς μας, συνεκτική δύναμη το σύμπαντος, δέν πιθυμε νά παραμείν πρόσιτη λλά πιζητ σχέση καί συναναστροφή μέ μς, τούς ταλαιπωρημένους πό τίς δικές μας πιλογές καί καταπληγωμένους πό τίς διαρκες καί παναλαμβανόμενες ποτυχίες μας. Δέν ποστρέφει Δημιουργός μας τό πρόσωπό Του πό τό ασχος τν πληγν μας. Δέν ποθαρρύνεται πό την συχνή μμονή μας στήν μαρτία καί τά πάθη. φουγκράζεται τήν ξασθενημένη κεσία μας γιά πιστροφή στό ρχέγονο κάλλος καί παντ στήν σκληροκαρδία μας, διανοίγοντας τά σπλάχνα τν οκτιρμν Του. Προσλαμβάνει ασθητά στοιχεα το λικο κόσμου μας γιά νά κάν σο τό δυνατόν προσιτή τήν όρατη καί περαισθητή παρουσία Του. χος γίνεται μέσον ποκάλυψης τς πατρικς Του εδοκίας, διά τς φωνς το Πατρός. εκόνα τς περιστερς γίνεται μέσον ποκαλύψεως το Παναγίου Πνεύματός Του. Κυρίως μως καί περάνω λων, νθρώπινη φύση, δική μας φύση, γίνεται μέσον ποκαλύψεως το Υο καί Λόγου Του.

Ναί, γαπητοί μου δελφοί. χρειωθεσα πό τήν ποστασία τν προπατόρων μας νθρώπινη φύση ξιώνεται τήν πέρτατη τιμή: νά ποκαλύψ τήν πειρη φιλανθρωπία το Θεο μέσ τς νανθρωπήσεως το Υο Του. Πρός λη τήν νθρώπινη φύση πευθύνεται κενο τό μεγαλειδες «οτός στιν υός μου   γαπητός, ν εδόκησα» (Ματθ. γ΄, 17)

καθένας πό μς, διά τς βαπτίσεως το Υο καί Λόγου το Θεο, γίνεται ποδέκτης ατής τς εδοκίας, ποία σημαίνει τήν κλόνητη γαθή προδιάθεση το Θεο πέναντί μας καί ποία θεμελιώνει κ νέου τήν συμφιλίωση μέ τόν Θεό Πατέρα. 

Σήμερα γκαινιάζεται δική μας υοθεσία, τήν ποία δέν μπόρεσε νά μποδίσ τό πλθος τν μαρτημάτων μας.

Σήμερα Δημιουργός, διά το δατος, μς καλε σέ κάθαρση διά το Πνεύματος καί ποκαθιστ τήν δική Του εκόνα στίς ψυχές μας.

Σήμερα ξαναβρίσκουμε τήν ξία μας ς νθρώπων καί ναζωογονομε τήν λπίδα μας γιά ναν καλύτερο καί φωτεινότερο κόσμο. 

Τό δωρ, τό κανό νά διέρχεται μέσ καί τς παραμικρότερης χαραμάδας καί νά μποτίζ κόμη καί τό σκληρότερο λικό, σήμερα, ς γιασμένο πό τήν εσοδο το Κυρίου μας στόν ορδάνη, ναζητ καί τό λάχιστο πέρασμα πρός τίς ψυχές μας, προκειμένου νά τίς ναζωογονήσ καί νά τίς ξαγιάσ.

γιασμός γίνεται δεσμός μας μέ τόν Τριαδικό Θεό καί γέφυρα πρός τήν πατρική γκαλιά Του. Εναι τό διο νερό τς κολυμβήθρας κατά τήν ρα τς δικς μας βαπτίσεως, πό τήν ποίαν ξήλθαμε κατάλευκοι καί λεύθεροι πό τήν μαρτία. Εναι τό διο νερό πού σήμερα καθίσταται τύπος καί δηγός πρός τό μυστήριο τς μετανοίας, ποία ποτελε διαρκές βάπτισμα καί διαρκ πηγή καθαρμο.

Στούς νυδρους δρόμους τούς ποίους χει πιλέξει νθρωπότητα στήν πορεία της πρός τό μέλλον, σημερινή μέρα νοίγει τούς πνευματικούς κρουνούς τς παρηγορις, τς μετανοίας καί τς λπίδος. Στήν βασανιστική δψα τς ζως χωρίς Θεό, ορδάνης ποταμός κατακλύζει διά το Μεγάλου γιασμο τό σμα καί τήν ψυχή μας, μεταφέροντας πρός τόν καθένα μας ξεχωριστά, μέγα καί ερό προσκλητήριο:

«ντλήσετε νερό εφροσύνης δαπάνητο, νερό ζως θανάτου, ντλήσατε Χριστόν, τήν Πηγή τς ζως, τόν πέρτερο κάθε δαιμονικς δυνάμεως, τόν Νικητή το θανάτου,  τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή μας».

δελφοί μου,

Ο πιλογές τν συνανθρώπων μας μς χουν πογοητεύσει οκτρά. Ο γέτες το κόσμου, συχνά ναξιόπιστοι καί ο διοι, εαγγελίζονται  μόνον μία ρηχή, νούσια καί τελικς νέφικτη λική εημερία, στερντας τήν νθρωπότητα πό νόημα ζως καί προοπτική αωνιότητος. Ο λαοί παραμένουν ναρκωμένοι καί μήχανοι μπροστά στήν στυγνή δικία καί τήν παξίωση το νθρωπίνου προσώπου. κόμη καί διος μας αυτός κυρώνει συχνά τά νειρα καί τίς προσδοκίες μας. κενος μως πού σήμερα καταδέχεται νά βαπτιστ πό τόν ωάννη, μς παροτρύνει νά Τόν κολουθήσουμε, καθιστντας τήν παρξή μας πηγή γάπης καί νθρωπις καί πανακτντας τήν μπιστοσύνη μας στόν νθρωπο.

Μέ ατή τήν μπιστοσύνη πρός σς, ς πνευματικός σας Πατέρας, σς καλ νά μεταβάλλουμε τήν ζωή μας σέ διαρκ ποκάλυψη το προσωπικο μας Βαπτίσματος καί νά βρεθομε ντάξιοι τς πατρικς εεργεσίας πού ποκαλύφθηκε σάν σήμερα στόν ορδάνη ποταμό, βέβαιοι γιά τήν εδοκία καί τήν προστασία Του.

Μέ λη μου τήν πατρική γάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ