Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου: Παραλαβή δωρεάς Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος»

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμος Αγρινίου, κατέχοντας την 5η θέση στη λίστα κατανομής, παρέλαβε τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) και ενισχύθηκε με το ποσό των 29.768,62€.

Η παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιήθηκε στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Αγρινίου  και το σύνολο της δωρεάς θα διατεθεί  άμεσα για την κάλυψη βασικών επισιτιστικών αναγκών των ωφελουμένων του.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19 ενέκρινε δωρεά ποσού 1.478.300,00€, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Η Κ.Ε.Δ.Ε., υπέχουσα θέση δωρεοδόχου, με τη σειρά της αποδέχτηκε την δωρεά, η οποία διατέθηκε για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» στα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων, μέσω της προμήθειας βασικών επισιτιστικών αγαθών για την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας. Για την αποδοχή της δωρεάς ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που ορίζονταν από την υπ’ αρ. 285/11-06-2020 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Αυτή η δωρεά αποτελεί  έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

Ο Δήμος Αγρινίου ευχαριστεί το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την γενναιόδωρη προσφορά. Η πρωτοβουλία του Ι.Σ.Ν. αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των αρχών που διέπουν τη δράση του Ιδρύματος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ