Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τον Δεκέμβριο, στη γέφυρα Στράτου

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, Κωνσταντίνος Κακούσης, έλαβε απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύουν σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης και άρσης επικινδυνότητας.

Ειδικότερα, αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, αποφασίστηκε:

1. Ο περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, επί της γέφυρας Αχελώου (Τ.Κ. Στράτου), περί την χ/θ 77+200, της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 22/09/2020 έως και 14/12/2020, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 19:00΄, καθημερινά.

3. Μετά το πέρας των εργασιών το ανακατασκευασμένο τμήμα θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 22/09/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’ ώρα της 14/12/2020.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

agriniopress.gr