Ανακοίνωση ΤΟΕΒ Καλυβίων

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Καλυβίων ενημερώνονται οι παραγωγοί πως κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσέρχονται στο γραφείο του ΤΟΕΒ από όπου και θα προμηθεύονται το κατάλληλο αποδεικτικό, το οποίο θα προσκομίζουν στους εκάστοτε υδρονομείς προκειμένου να υδροδοτούνται.