Τα δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγρινίου

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι: η κατάθεση  δικαιολογητικών για την ένταξη στο Κοινωνικό  Παντοπωλείου του Δήμου  θα γίνεται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (οδός Βλαχοπούλου 13) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν, είναι:

1. Έντυπο Αίτησης

2. Φωτοαντίγραφο  Ταυτότητας

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2019 (Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα 2019.

5. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ακίνητα.

6. Βεβαίωση ανανέωσης Κάρτας Ανεργίας (αν υπάρχει).

Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλέφωνα:  26410-25392, 26413-63405, 26413-63408.