Τα νηπιαγωγεία του Δήμου Αγρινίου δεν συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το 2018-19

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου με την οποία γνωστοποιεί τη μη συμμετοχή των δημόσιων νηπιαγωγείων του Δήμου Αγρινίου στην υποχρεωτική εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2018-19. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα έχουν ανακοινωθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε σχετικά με την εγγραφή των προνηπίων (παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01-01-2014 έως 31-12-2014 ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σας γνωρίζουμε ότι τα νηπιαγωγεία του Δήμου Αγρινίου ΔΕΝ θα συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση για την σχολική χρονιά 2018-2019 και ως εκ τούτο είναι δικαίωμα του γονέα να αποφασίσει εάν θα εγγράψει το παιδί του στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ή το νηπιαγωγείο.