Γυμνάσιο Καλυβίων: Εκπαιδευτική συνάντηση με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Στο ημερήσιο Γυμνάσιο Καλυβίων, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, εκπαιδευτική συνάντηση ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, κατόπιν πρόσκλησης του Διευθυντή κυρίου Απόστολου Καραγεώργου, επισκέφθηκαν τη σχολική μονάδα η Διευθύντρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) κυρία ΔέσποιναΤσαούση, με όλη την εκπαιδευτική της ομάδα, αποτελούμενη από εξαίρετους επιστήμονες.

Στη συνάντηση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έγινε λεπτομερής αναφορά για τις μαθησιακές ανάγκες και συμπεριφοράς των μαθητών και δόθηκαν καλές πρακτικές από την κυρία Δέσποινα Τσαούση.

Να αναφέρουμε ότι, σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς (Ν. 4823/2021, Άρθρα 1 & 2).

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι οι εξής:

α) Η διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών,

β) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη μαθητών, γονέων κι εκπαιδευτικών,

γ) Η υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας,

δ) Η ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινωνικού συνόλου με διάθεση υλικού και επιμορφωτικές δράσεις για ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας (Ν. 4823/2021, Άρθρο 11).

Το  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας έχει στην ευθύνη του και εξυπηρετεί όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, των δήμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Γυμνάσιο Καλυβίων:

https://gym-kalyv-new.ait.sch.gr/