ΕΠΣ Αιτωλ/νίας: Συγκαλεί Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του καταστατικού

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Γενική Συνέλευση με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της συγκαλεί στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Δείτε τι αναφέρει το σχετικό έγγραφο:

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4726/2020.

2. Το Ν. 4908/2022.

3. Το καταστατικό της Ενώσεως.

4. Το καταστατικό της Ε.Π.Ο.

5. Την με αριθμό 5/23-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00, σε αίθουσα του ενωσιακού γηπέδου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ», με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων.

3. Τροποποίηση καταστατικού Ενώσεως.

Τα σωματεία-μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την 27-12-2022 και από ώρα 09:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 18:00 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε. Η κατάθεση γίνεται δεκτή και με e-mail μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η έκτακτη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

Σας τονίζουμε επίσης ότι, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ, 2 καταστατικού). Οι εκπρόσωποι των σωματείων θα πρέπει να πληρούν τους όρους του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.

Το υπό ψήφιση τροποποιημένο καταστατικό αποστέλλεται συνημμένα με C.D.