Παράβολο 20 ευρώ σε διαγραφή ΙΧ

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Παράθυρο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που έχουν καταστραφεί ή αποσυρθεί μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2004 δίνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε εφαρμογή διάταξης του ψηφίστηκε πρόσφατα. 

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες στις εφορίες για την αποδοχή δηλώσεων καταστροφής ΙΧ από τους πολίτες προκειμένου να σταματήσει η χρέωσή τους με τέλη κυκλοφορίας και άλλες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις όπως είναι η υποχρέωση ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το capital.gr οι πολίτες που είχαν στην κατοχή τους οχήματα τα οποία έχουν αποσυρθεί ή καταστραφεί (π.χ. από σύγκρουση ή φωτιά) έως και την 4η Μαρτίου 2004 μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση με την ημερομηνία καταστροφής στην αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών προκειμένου να γίνει διαγραφή από το Μητρώο οχημάτων. Από τη διαγραφή αυτή επέρχεται και η διαγραφή τελών κυκλοφορίας για τον ιδιοκτήτη, ενώ δεν θα ανησυχεί μήπως εμφανιστεί το όχημα στον κατάλογο με τα ανασφάλιστα οχήματα.

Για να γίνει δεκτή η υποβολή της σχετικής δήλωσης θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να καταβάλλει και παράβολο αξίας 20 ευρώ. Εφόσον ο ιδιοκτήτης του ΙΧ δεν προσκομίσει δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ακριβής ημερομηνία καταστροφής ή απόσυρσης του οχήματος, τότε ημερομηνία καταστροφής του θεωρείται η 4η Μαρτίου 2004. Εφόσον, όμως προσκομίσει δικαιολογητικά (π.χ. έκθεση πυροσβεστικής υπηρεσίας, πιστοποιητικό απόσυρσης) που δείχνουν διαφορετική ημερομηνία τότε ως ημερομηνία καταστροφής θεωρείται αυτή η ημερομηνία.

Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίνονται οδηγίες προς τις εφορίες προκειμένου να διαγράψουν τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.  Έτσι αν ένα ΙΧ θεωρηθεί ότι καταστράφηκε στις 4 Μαρτίου 2004 θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν στο έτος 2005 και τα επόμενα. Ωστόσο, τέλη κυκλοφορίας που έχουν πληρωθεί από τον φορολογούμενο δεν επιστρέφονται.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η δήλωση του φορολογούμενου είναι ψευδής τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ

Πηγή: agriniopress.gr