Κατάθεση ψηφοδελτίων Συνδυασμών Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Oι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου  παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων συνδυασμών για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της Κυριακής 26ης Μαΐου 2019, στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αγοράς στην πλατεία Δημάδη.

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 από ώρα 8:00 π.μ. μέχρι και 20:00 μ.μ.

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 από ώρα 8:30 π.μ. μέχρι και 22:00 μ.μ.