Τηλεδιάσκεψη για την χοιροτροφία στη Δυτική Ελλάδα

Η τηλεδιάσκεψη έγινε με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρου Βασιλόπουλου, του Βοηθού Περιφερειάρχη Μιχαήλ Γούδα, του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σταύρου Βέρρα Γιώργος, καθώς και του τομέα της Χοιροτροφίας, τον οποίο εκπροσώπησαν οι Χρήστου, Πρόεδρος χοιροτρόφων Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και οι χοιροτρόφοι της Ηλείας Γιάννης Παπακωνσταντίνου και Αντώνης Γκανάς.

Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι ο τομέας της χοιροτροφίας είναι πολύ σημαντικός για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, καθώς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκτρέφεται σημαντικός πληθυσμός χοιρινών, πρωτίστως στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και στην Ηλεία. Συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χοιροτρόφοι, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, καθώς και πιθανές δράσεις της Περιφέρειας που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις.

Επίσης, συζητήθηκαν τα μέτρα βιοασφάλειας των εκτροφών όπως έχουν συμφωνηθεί στο παρελθόν, καθώς και η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένταξη των μέτρων αυτών σε μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει δίπλα στους χοιροτρόφους, όπως και σε όλους τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής, προκειμένου να συνδράμει και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία στην στήριξή τους με τα μέσα που της δίνονται από την πολιτεία», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασιλόπουλος.

Ο κ. Γούδας από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας της Περιφέρειας με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, προκειμένου να προωθηθούν τα ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα που παράγονται σε αυτή και να αποτελούν πρώτη επιλογή των καταναλωτών, ενώ επεσήμανε και την αναγκαιότητα για την άμεση λήψη μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.