Επισκευή διώρυγας Δ8 στα Καλύβια

Οι εργασίες γίνονται σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Καλυβίων, στην κεντρική αυτή διώρυγα που ξεκινά από την περιοχή «Αετοφωλιές» και περιλαμβάνονται καθαρισμοί και απομάκρυνση φερτών υλικών, καθώς και ενίσχυση με τσιμεντόστρωση, τμημάτων που έχουν σπάσει ή παρουσιάζονται διαρροές.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΤΟΕΒ Καλυβίων αναφέρεται ότι, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης του υδατοφράκτη στον Αχελώο ποταμό, κοντά στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, έργο που έγινε με δαπάνη και επίβλεψη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν τα πρανή, σε παρόχθια κτήματα.