Βεβαίωση ρύθμισης χρεών ΤΟΕΒ για οριστικοποίηση δήλωσης ΟΣΔΕ

Η ενημέρωση από την  Διεύθυνση Έγγειων Βελτιώσεων και Υδατικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γίνεται στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης,  ενώ δίνεται η δυνατότητα στους ΤΟΕΒ να ξεκινήσουν διαδικασία είσπραξης των χρεών από τους αγρότες, αφού όπως αναφέρει το σημείωμα, για την δήλωση ΟΣΔΕ του 2019 θα απαιτείται βεβαίωση μη οφειλής στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.