Ο Υποσμηναγός Γεώργιος Κυταριόλος που έχασε τη ζωή του το 1941 στο Αγρίνιο

Παρά τις προσπάθειες του παρατηρητή και άλλων που έτρεξαν σε βοήθεια, δεν υπήρξε δυνατή η έγκαιρη απομάκρυνση του χειριστή από τη θέση του, με αποτέλεσμα να πεθάνει στις 2 Μαΐου 1941 στο Νοσοκομείο Εκστρατείας Ερυθρού Σταυρού Αγρινίου από εκτεταμένα εγκαύματα.

Σε αυτό το συμβάν αναφέρεται η ανάρτηση του κου Αλέξη Κατεφίδη στην ομάδα «Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου- Aetolia Acarnania tempus» όπου αναγράφεται η συνταχθείσα Πολεμική Έκθεσις Ανεξαρτήτου Σμήνους 3/1:

«….. Κατά την υποχώρησαν έξ Αλβανίας, ή 3η Μοίρα Παρατηρήσεως μετεστάθμευσεν εις  Αεροδρόμιον Αγρινίου, ότε ελήφθη ή ύπ’ άριθ. Α2 /21 Απριλίου 1941 Δ/γή της Διοικήσεως Αεροπορίας Τ(μήματος) Σ(τρατιάς) Δ(υτικής) Μ(ακεδονίας), δι’ ης διετάσσετο η μετακίνησις, του μεν ιπταμένου κλιμακίου εις Άργος, του δε τροχαίου εις Ναύπακτον.

Την 21ην Απριλίου 1941 ενώ το ιπτάμενον κλιμάκιον επρόκειτο ν’ αναχωρήση δι ‘Αργος, εδέχθη αεροπορικήν επίθεσιν αεροπλάνων Μέσερσμιθ 109, άτινα επολυβόλησαν τα ημέτερα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα την καταστροφήν δύο Χένσελ. Τα υπόλοιπα τρία υπέστησαν μικράς βλάβας καί επισκευασθέντα επρόκειτο ν’ αναχωρήσουν την επομένην.

Πράγματι δι’ ενός Χένσελ ανεχώρησεν ο Ύποσμηναγός ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Κ. μετά του Ύποσμηναγού ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Γ. Έτερον άεροσκάφος επί του οποίου επέβαινεν ο Άνθυποσμηναγός ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΣ Γ. ως χειριστής καί ο Άνθυποσμηναγός ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜ. ως παρατηρητής, έπεχείρησεν ν’ απογειωθεί, εξετράπη της κανονικής γραμμής απογειώσεως, προφανώς λόγω βλάβης του δεξιού τροχού, εκ της επιδρομής της προηγουμένης ημέρας, καί προσέκρουσεν επί ετέρου κατεστραμμένου αγγλικού άεροσκάφους Κλαντιέτορ, με αποτέλεσμα την εκ της προσκρούσεως ακαριαίαν ανάφλεξιν του αεροπλάνου.

Άπαντες οί αυτόπται μάρτυρες ισχυρίζονται ότι λόγω της ακαριαίας αναφλέξεως ήτο αδύνατος ή έξοδος καί διάσωσις του πληρώματος.

Ό παρατηρητής όμως Ανθυποσμηναγός ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜ. κατώρθωσε να έξέλθη του καιομένου άεροσκάφους. Απομακρυνθείς εκ των φλογών καί αντιληφθείς τάς κραυγάς του Άνθυποσμηναγού ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΥ, όστις παρέμεινεν εντός της θέσεως του καιόμενος, ώρμησεν εντός των φλογών και παρά τάς συνεχείς εκρήξεις των πυρομαχικών, ά έφερεν το αεροσκάφος, κατώρθωσε ν’ άφαιρέσει το κάλυμμα του καιομένου άεροσκάφους καί παρά τα εγκαύματα α υφίσταντο τ’ άκάλυπτα μέρη του σώματος του (χείρες καί πρόσωπον), να σύρη έξω τον συνάδελφόν του.

Μετά την άπομάκρυνσιν εκ του άερ/φους αμφότεροι ελιποθυμησαν λόγω υπερβολικών... πόνων.

Πάραυτα μετεφέρθησαν εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον ΑΓΡΙΝΙΟΥ, όπου μετά παρέλευσιν 10ημέρου ο Ανθυποσμηναγός ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΣ Γ. εξέπνευσεν.

Η πράξις αύτη του Ανθυποσμηναγού ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΔΗΜ., δείγμα αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως προ βεβαίου κινδύνου, είναι αξία πάσης μνείας δια την ιστορίαν της Αεροπορίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΡΙΤΣΑΣ Ι. – Σμηναγός  

Υπασπιστής 112ης Πτέρυγος Μάχης

Ο Γεώργιος Κυταριόλος είχε γεννηθεί το 1916 στην Αθήνα.Τον Σεπτέμβριο του 1936 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας και αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1939 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού και πτυχίο χειριστή.

Νωρίτερα είχε προσπαθήσει 3 φορές να μπει όμως οι εισαγωγικές εξετάσεις ήταν από τις πιο δύσκολες και υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός για τις λίγες θέσεις στη Σχολή. Πέτυχε τελικά με την 4η προσπάθεια να εισαχθεί.

Ο Υποσμηναγός Γεώργιος Κυταριόλος ήταν ο τελευταίος νεκρός χειριστής της πολεμικής περιόδου 1940-41, ένας ήρωας της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

- Φωτογραφία: Απρίλιος 1941, αεροδρόμιο Αγρινίου από το Ιταλικό Κρατικό Αρχείο. Τεκμήριo του Ελληνοαλβανικού Μετώπου 1940-41 στο Αγρίνιο. Είναι το κατεστραμένο αεροπλάνο του ήρωα, Υποσμηναγού Κυταριόλου Γεωργίου του Νικολάου.

 

Πηγές:

- Αλέξιος Κατεφίδης αναφορά στην ομάδα «Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου- Aetolia Acarnania tempus»

- ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α. pasoipa.org.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων (Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators)

- Πολεμική Έκθεσις Ανεξαρτήτου Σμήνους 3/1. Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

http://www.geetha.mil.gr/media/1_istorika/1940/polemiki_aeroporia/moires_stratiotikis_synergasias/ekthesi_anexartitou_sminous3_1.pdf