Ένας απόρρητος βρετανικός χάρτης του 1943…

Ο χάρτης χαρακτηρισμένος ως "απόρρητος" (secret), είναι μοναδικός, μιας και διακρίνουμε την χάραξη σιδηροδρομικού δικτύου από Αγρίνιο, με κατεύθυνση την Άρτα, μέσω της γέφυρας στη Σπολάϊτα και ακολούθως Ματσούκι, Στράτο, Σφήνα (Κυψέλη)...

Να θυμίσουμε ότι, οι Ιταλοί κατά την περίοδο της κατοχής είχαν ξεκινήσει την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής από το Αγρίνιο και με κατεύθυνση προς Αμφιλοχία – Άρτα – Γιάννενα.

Μάλιστα τότε, προκειμένου να εξασφαλιστούν υλικά για την κατασκευή της νέας γραμμής, είχαν ξηλώσει την σιδηροδρομική διακλάδωση μήκους 1,5 χλμ. που πήγαινε προς τον οικισμό Αγ. Γεωργίου Καλυβίων και χρησίμευε για πολλά χρόνια για την φόρτωση ξυλείας κοντά στον Αχελώο.

Η χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής προς Άρτα, αναφέρεται στο υπόμνημα κάτω αριστερά ως «approx. alignment u/c ?», το οποίο ερμηνεύεται ως "προσεγγιστική ευθυγράμμιση (χάραξη) υπό κατασκευήν" (u/c:under construction), με ερωτηματικό. Σημειώνεται επίσης ότι, η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή είναι "στενή" (narrow gauge).

Επίσης χαρακτηριστικό στον εν λόγω χάρτη, είναι και η παλιά εθνική οδός Καλύβια - Γέφυρα Σπολάϊτας!

Η Γέφυρα Σπολάϊτας, μια γέφυρα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα χρόνια (πριν το 1900) που κατασκευάστηκε, με την οποία μετακινούνταν κάτοικοι, οχήματα και προϊόντα!

Ο εν λόγω στρατιωτικός χάρτης συνοδεύεται και με αεροφωτογραφία. Και ήταν απόρρητο ως στρατιωτικό έγγραφο.

Πηγή: "Αιτωλία & Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου", Aetolia Acarnania tempus

 Γέφυρα Σπολάϊτας: Πηγή του καρτ-ποστάλ, έκδοσης Nicourt (N. Κουρτίδη).