Μέγας Εσπερινός στον παλαιό Άγιο Νικόλαο

Η Ανακομιδή και μετακομιδή του λειψάνου του Αγίου Νικολάου, έγινε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου Α' του Κομνηνού (1081 -1118 μ.Χ.) και Πατριάρχου Νικολάου Γ' του Κυρδινιάτη (1084 - 1111 μ.Χ.).

Το Ιερό λείψανο του Άγιου μετακομίστηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, επειδή οι Τούρκοι κατέλαβαν την πόλη των Μύρων και οι κάτοικοι φοβήθηκαν μήπως οι άπιστοι το καταστρέψουν.

Απολυτίκιο (Ήχος δ΄)

Άσκητικώς προγυμνασθείς.

«Καθάπερ ήλιος έφάνη τή κτίσει, ή σεβασμία ’Ιεράρχα ήμέρα, των ιερών λειψάνων σου της ανακομιδής, σκότος έκδιώκουσα ταις ένθέοις άκτίσι, πειρασμών και θλίψεων, έκ τών σε εύφημούντων καί έκβοώντων πίστει σοι θερμή, χαίροις προστάτα του κόσμου Νικόλαε».

Το πρωί της Τετάρτης και ώρες 7 - 9.30 π.μ. θα τελεσθεί ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Από τον Σύλλογο Γυναικών Καλυβίων μοιράσθηκαν στο τέλος, γλυκίσματα, και αναψυκτικά.