Εορτασμός της Κυριακής των Βαΐων, στα Καλύβια

Σε δύσκολους καιρούς, δυστυχώς λόγω των μέτρων για την πανδημία, στην ιερή Ακολουθία δεν παρέστησαν οι πιστοί κάτοικοι του χωριού μας, όμως έξω από το ναό τοποθετήθηκε κάνιστρο με βάγια, για όσους συγχωριανούς μας θέλουν να πάρουν στα σπίτια τους…

Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει ουσιαστικά η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών. Κατά την ημέρα αυτή εορτάζεται η θριαμβική είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα όπου, κατά τους συγγραφείς των Ιερών Ευαγγελίων, οι Ιουδαίοι τον υποδέχθηκαν κρατώντας βάϊα ή βάγια (κλάδους φοινίκων) και απλώνοντας στο έδαφος τα φορέματά τους ζητωκραύγαζαν «Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

πολυτκιον

χος α’

Τν κοινν νάστασιν πρ το σο πάθους πιστούμενος, κ νεκρν γειρας τν Λάζαρον Χριστ Θεός· θεν κα μες ς ο παδες, τ τς νίκης σύμβολα φέροντες, σο τ νικητ το θανάτου βομεν· σανν ν τος ψίστοις, ελογημένος ρχόμενος, ν νόματι Κυρίου.

 Φωτογραφίες: Σπύρος Κατωπόδης