Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου για το 2017

Δείτε την πρόσκληση:

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 156/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην 2η ΕΙΔΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1στο Αγρίνιο, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2017».

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).