Απάντηση από την Π.Ε. Αιτ/νίας για τον δρόμο στον Πλάτανο Καλυβίων

Δείτε την επιστολή που μας στάλθηκε σήμερα από το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Αναφορικά με το δημοσίευμα που αναρτήθηκε στο site kalyvia.gr  με τίτλο «Κάθε που βρέχει, ¨πλημμυρίζει¨ ο δρόμος στον Πλάτανο Καλυβίων» σας γνωρίζουμε  τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10399/680 (ΦΕΚ 106/2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση) γίνεται  Καθορισμός οδών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας (νυν Περιφερειακές Ενότητες). Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα που αναφέρεται στο δημοσίευμα  Αγγελόκαστρο – Καλύβια – Αγρίνιο ανήκει στη συντήρηση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.1 της απόφασης στην έννοια της  «συντήρησης» των οδών περιλαμβάνεται κυρίως:

Α) Η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού.

Β)   Η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτεμένων νησίδων και πρανών.

Γ) Ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συντήρηση των αντλιοστασίων  τους.

Δ) Η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού όπως τα στηθαία ασφαλείας.

Ε) Η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων των υποκείμενων δικτύων ομβρίων.

ΣΤ) Οι εργασίες αποχιονισμού.

Στην ίδια απόφαση και συγκεκριμένα στην παράγραφο Β.2 αναφέρεται ρητά ότι : «Στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων ανήκει η  αρμοδιότητα και ευθύνη καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών (και των οικείων φρεατίων), ήτοι αγωγών που παροχετεύουν όμβρια και ακάθαρτα και οι οποίοι βρίσκονται κάτωθεν των οδών των οποίων η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει κατά τις ανωτέρω παραγράφους σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας».

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)