Προχωρά η ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς

Όπως μας ανέφερε η επιβλέπουσα Αρχιτέκτονας, κα Β. Τηλιγάδα αφού είχαν προηγηθεί οι σχετικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις, τώρα γίνεται η απομάκρυνση των παλιών οργάνων και παιχνιδιών που κρίθηκαν επικίνδυνα, ο καθαρισμός του χώρου, ενώ αναμένεται από τη Θεσσαλονίκη η μεταφορά των νέων κατασκευών που θα τοποθετηθούν στην Παιδική Χαρά, έχοντας βέβαια λάβει ο δήμος, κάθε μέτρο προστασίας, με βάση και τις παρατηρήσεις του διαπιστευμένου φορέα (TUV HELLAS).

Πρόκειται, σύμφωνα και με παλαιότερες δηλώσεις του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου, σε δημοτικό συμβούλιο (Μάιος 2016) για μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του προηγούμενου διαστήματος και αναβάθμισης των παιδικών χαρών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των σύγχρονων αρχών σχεδιασμού, ασφάλειας και λειτουργικότητας, αλλά και με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, ο Δήμος Αγρινίου προχώρησε, στην ανακατασκευή παιδικών χαρών της πόλης αλλά και των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγρινίου.

Είναι σημαντικό πάντως να αναφέρουμε ότι, μερικοί εκ των νέων προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές είναι, να μην γειτνιάζουν με χρήσεις που παράγουν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, να είναι το λιγότερο 300 μέτρα από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας), ή πυλώνες υψηλής τάσης. Ακόμη πρέπει να υπάρχει περίφραξη, είσοδος, οδοί στο εσωτερικό τους, φωτισμός, καθίσματα για τους συνοδούς των ανηλίκων, βρύση με πόσιμο νερό, πρόβλεψη εξωτερική και εσωτερική για την εύκολη μετακίνηση των ΑμεΑ, σημεία σκίασης, σημεία προστατευμένα από τον ήλιο και την βροχή, καλάθια απορριμμάτων, σήμανση. Τα υλικά της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ελεγμένα, σε πολλά σημεία να υπάρχει ειδικό μαλακό πάτωμα, να υπάρχει διαχωρισμός ανάλογος με την ηλικία των παιδιών και να υπάρχουν αντίστοιχα όργανα.

Εκτός τους όρους του «πρακτικού» μέρους, στους νέους κανόνες ασφαλείας εντάσσεται ο ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας της εκάστοτε παιδικής χαράς, ο οποίος θα ελέγχει το χώρο. Θα λαμβάνονται επίσης μέτρα για την φύλαξη των παιδικών χαρών ενώ πλέον θα καθορίζεται και το ωράριο λειτουργίας των παιδικών χαρών.