Συνεδρίασε το Συμβούλιο Κοινότητας Καλυβίων για το Τεχνικό Πρόγραμμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία (παρόντες 4 σύμβουλοι, 1 απών) το Συμβούλιο Κοινότητας, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμο στην έγκαιρη κατάρτιση και κατάθεση του Τεχνικού προγράμματος για τα Καλύβια και τους οικισμούς Αγ. Γεωργίου και Πλατάνου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων, να προταθούν τα εξής:

1) Στην νοτιοδυτική οδό προς το κοιμητήριο, να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά του δήμου Αγρινίου ώστε να διανοιχθεί δρόμος μήκους 400 μέτρων (υπάρχει ήδη τεχνική μελέτη), με παράλληλη κατασκευή των απαραίτητων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, ασφαλτόστρωσης, πεζοδρόμησης και φωτισμού. Για τον δρόμο αυτό όμως, υπάρχουν ενστάσεις από όμορους κατόχους ιδιοκτησιών.

2) Ασφαλτοστρώσεις σε οδούς εντός του χωριού και των οικισμών.

3) Πλακοστρώσεις και βελτιώσεις οδών.

4) Αποκατάσταση καλωδίου ρεύματος (είχε κλαπεί παλαιότερα) και τοποθέτηση νέου, μήκους 500 μέτρων, από το ύψος του Δημοτικού Σχολείου έως το τέλος της ανατολικής περιμετρικής οδού.

5) Βελτιώσεις-επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Να σημειώσουμε ότι, τις επόμενες ημέρες, με την δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου Κοινότητας, θα γνωρίζουμε επακριβώς τις προτάσεις του Τεχνικού Προγράμματος.

Τέλος να αναφέρουμε, ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου θα σταλούν στην Κοινότητα Καλυβίων τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που διενήργησε η ΔΕΥΑ και αφορούσαν την ποιότητα του πόσιμου νερού στο χωριό μας.