Αποτελέσματα β΄ γύρου Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών, στα Καλύβια

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εγγεγραμμένοι 1986

Ψήφισαν:933

Άκυρα /Λευκά 31             

Έγκυρα: 902

 

Αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα

Εκλογικό Τμήμα: 100ο (Β) Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

Εγγεγραμμένοι: 495         

Ψήφισαν:233

Άκυρα/ Λευκά 6                        

Έγκυρα: 227

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123

ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 104

 

Εκλογικό Τμήμα: 101ο (Β) Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 490         

Ψήφισαν: 230

Άκυρα/Λευκά 6               

Έγκυρα: 224

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 122

ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 102

 

 

Εκλογικό Τμήμα: 102ο (Β)  Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 504         

Ψήφισαν:245

Άκυρα /Λευκά 11             

Έγκυρα: 234

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 137        

ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 97

 

Εκλογικό Τμήμα: 103ο (Β)  Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 497         

Ψήφισαν:225

Άκυρα/Λευκά 8               

Έγκυρα: 217

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 136

ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 81

 

Αποτελέσματα για Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, στα Καλύβια

Από τα Εκλογικά Τμήματα που λειτούργησαν στα Καλύβια Αγρινίου, η καταμέτρηση την ψήφων για την εκλογή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, είχαμε τα κάτωθι αποτελέσματα:

Εγγεγραμμένοι 1986

Ψήφισαν: 926

Άκυρα/Λευκά: 35

Έγκυρα: 891

 

Αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα

Εκλογικό Τμήμα: 100ο (Α)  Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Εγγεγραμμένοι 495

Ψήφισαν: 231

Άκυρα/ Λευκά: 7

Έγκυρα: 224

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!- ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 160

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ- ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 64    

 

 

Εκλογικό Τμήμα: 101ο (Α)  Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Εγγεγραμμένοι 490

Ψήφισαν: 231

Άκυρα/ Λευκά:12

Έγκυρα: 219

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!- ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 150      

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ - ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 61

 

Εκλογικό Τμήμα: 102ο (Α) Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι 504

Ψήφισαν: 237

Άκυρα/ Λευκά:11

Έγκυρα:226

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ! ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 146       

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 80

 

Εκλογικό Τμήμα: 103ο (Α)  Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 497         

Ψήφισαν: 227

Άκυρα/ Λευκά: 5

Έγκυρα: 222

Συνολικά Αποτελέσματα στo Εκλογικό Τμήμα

ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ! ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 164       

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 58