Ολοκληρώνεται σύντομα η Επέκταση Εγκαταστάσεων του Βιολογικού

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιεί η τεχνική εταιρεία ¨ΜΤ ΑΤΕ¨, με αρχικό προϋπολογισμό στα 9.790.000 ευρώ και αναμένεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου, Θεστιέων, Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου και Μακρυνείας.

Η αρχική μονάδα έχει δυναμικότητα ισοδύναμου πληθυσμού 60.000 κατοίκων και η επέκταση θα αυξήσει την δυναμικότητα κατά 30.000 κατοίκους, ενώ η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα έχει γίνει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, δηλ. μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ήδη έχουν κατασκευαστεί νέες δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας, με δυο γραμμές,  όπου θα τοποθετηθούν οι βιομεμβράνες (MBR) για να επεξεργάζονται τα λύματα, ανεξάρτητα η μια γραμμή από την άλλη, η κατασκευή νέας γραμμής αφυδάτωσης της ιλύος, καθώς επίσης και η συμπλήρωση του συστήματος απολύμανσης των εκροών.

Σε αντίθεση με την αρχική μονάδα που δουλεύει με το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού, η νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται τώρα, απαιτεί μικρότερες δεξαμενές για την επεξεργασία των λυμάτων και μικρότερες εγκαταστάσεις, αλλά επιτυγχάνει σαφώς καλύτερα και ποιοτικότερα αποτελέσματα.

Τα επεξεργασμένα λύματα από την ΕΕΛ θα εισρέουν στο υφιστάμενο φρεάτιο εξόδου και από εκεί θα εκρέουν στον εγκεκριμένο αποδέκτη που είναι ο ποταμός Αχελώος.

Να αναφέρουμε ότι, το 2011-12 η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε αυστηρότερα κριτήρια και όρια στις εκροές (καθαρότητα) των λυμάτων κάτι που ελήφθη σοβαρά υπ΄  όψιν στη νέα επέκταση του Βιολογικού.

Αυτή την περίοδο έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% των πάγιων εγκαταστάσεων (βοηθητικά κτίρια, δεξαμενές επεξεργασίας κ.α.) ενώ τώρα γίνεται η τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Πότε θα συνδεθεί το δίκτυο του Βιολογικού με τα Καλύβια...

Για τα Καλύβια και τη διασύνδεσή τους με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, τα πράγματα δεν είναι ευοίωνα. Απαιτείται αρχικά η αναβάθμιση - ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχετευτικών αγωγών και κατόπιν η σύνδεσή τους με τα νοικοκυριά, ώστε να ενωθούν στη συνέχεια με τους ήδη κατασκευασμένους συλλεκτηρίους κεντρικούς αγωγούς που θα διοχετεύουν τα λύματα στον Βιολογικό.

Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι ότι, δεν δίνονται πλέον χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους ώστε να γίνουν αυτές οι υποδομές και το βάρος της χρηματοδότησης πέφτει ουσιαστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το κόστος κατασκευής τέτοιων υποδομών όμως είναι αρκετά υψηλό.

Γνωρίζουμε πάντως ότι, η ΔΕΥΑ Αγρινίου μέσα στο επόμενο χρονικό  διάστημα (2019-2020) θα είναι έτοιμη να μπει στο στάδιο προγραμματισμού και υλοποίησης ενός συνολικού σχεδίου διαχείρισης και επίλυσης των προβλημάτων αποχέτευσης που υπάρχουν, τόσο στον πολεοδομικό ιστό της πόλης του Αγρινίου, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές (δημοτικά διαμερίσματα, τοπικές κοινότητες, κ.α.) που διαχειρίζεται.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η Τ.Κ. Καλυβίων, όπου θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν προβλήματα, ειδικά στην αποχέτευση.

Δείτε φωτογραφίες από την εξέλιξη των εργασιών: