Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου: Τα δρομολόγια για την περίοδο 2018-2019

Πλάτανος - Καλύβια – Αγ. Γεώργιος – Αγγελόκαστρο

Αφετηρία Πλατεία Χατζοπούλου, Αγρίνιο

 

Αναχώρηση από Αγρίνιο καθημερινά:

6.45, 7.45, 10.30, 12.00, 13.00, 14.15, 16.00, 19.30, 21.15

Επιστροφή από Αγγελόκαστρο:

7.10, 7.30, 8.30, 11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 20.00, 21.45

 

Αγ. Γεώργιος Καλυβίων (με το δρομολόγιο Αγγελοκάστρου)

Αναχώρηση καθημερινά:

13.00, 14.15, 21.15

Επιστροφή:

7.20, 7.40, 16.40

 

ΣΑΒΒΑΤΑ

Πλάτανος - Καλύβια – Αγ. Γεώργιος – Αγγελόκαστρο

Αναχώρηση:

9.00, 13.00

Επιστροφή:

9.30, 13.30

Τις Κυριακές δεν πραγματοποιούνται καθόλου δρομολόγια

Πληροφορίες: 26410-28109