Απαραίτητη η σύνδεση με το δίκτυο του Βιολογικού Αγρινίου

Ως γνωστόν, τα Καλύβια και οι δυο οικισμοί, Αγ. Γεώργιος και Πλάτανος, δεν είναι συνδεδεμένα με τον κύριο αγωγό παροχέτευσης λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Αγρινίου και αυτό διότι, όταν κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις δεν ολοκληρώθηκαν οι υποδομές ώστε τα λύματα από το χωριό μας να κατευθύνονται προς επεξεργασία στον Βιολογικό.

Αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής παράβλεψης ήταν όμβρια και ένα ποσοστό ακάθαρτων λυμάτων να πέφτουν μέσω του αγωγού που αναφέραμε, σε κοντινά χωμάτινα αυλάκια, λίγες δεκάδες μέτρα από τα τελευταία σπίτια του χωριού, με ότι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Ο ανολοκλήρωτος αυτός αγωγός έχει νότια κατεύθυνση, μέχρι το σημείο που βρίσκεται το Μνημείο Εκτελεσθέντων, όπου και εκεί τα λύματα κατέληγαν σε χωμάτινο αύλακα.

Μάλιστα αν και τα περισσότερα σπίτια του χωριού διαθέτουν υπογειοποιημένες και στεγανοποιημένες δεξαμενές (βόθροι) για τα οικιακά λύματα, εν τούτοις δεν προβλέφθηκε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές ώστε αυτά να οδηγούνται μέσω δικτύου σωληνώσεων στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό και κατόπιν στον Βιολογικό Καθαρισμό.

Να αναφέρουμε επίσης ότι, στις αρχές του έτους, υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΥΑΑ  και Τεχνικής Εταιρείας, η σύμβαση για το έργο «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου» προϋπολογισμού 9.796.000,00 ευρώ (€) προκειμένου η μονάδα να ¨υποδέχεται¨ τα λύματα των Δημοτικών Ενοτήτων Στράτου, Θεστιέων, Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου και Μακρυνείας.

Όμως για τα Καλύβια και τους δυο οικισμούς το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό, αφού κρίνεται πλέον απαραίτητη η σύνδεσή τους με το δίκτυο του Βιολογικού Αγρινίου, ώστε με ορθό σχεδιασμό και αντίστοιχη εξεύρεση οικονομικών πόρων, να δοθεί οριστική λύση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων, να  αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και να προστατευθεί το περιβάλλον.