Παραμένει κλειστή η Παιδική Χαρά…

Παράλληλα η συνολική αναβάθμιση του παιδότοπου δεν έχει προχωρήσει, επίσης δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης των οργάνων, ενώ αναπάντητο είναι και το ερώτημα για το πότε θα καταστεί ασφαλής και λειτουργική η Παιδική Χαρά, ώστε να δοθεί προς χρήση.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε στις 13 Μαρτίου 2018, την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.