Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης

Τις τελευταίες ημέρες είχε παρατηρηθεί χαμηλή πίεση στο δίκτυο ύδρευσης και ειδικό μηχάνημα που εντοπίζει διαρροές βρήκε 2-3 σημεία, τα οποία σημαδεύτηκαν και σήμερα σκάφτηκαν ενώ ταυτόχρονα συντηρήθηκε ο κεντρικός αγωγός επί της οδού Καλυβίων - Αγρινίου.

Την εξέλιξη των εργασιών παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων, Δημήτρης Αναστασίου, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ήταν σε συχνή επικοινωνία με τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΑ για να επισπευτούν οι εργασίες.

Επίσης, εντοπίστηκε βλάβη σε αγωγό του παλιού δικτύου κοντά στο ανενεργό υδραγωγείο, η οποία και αποκαταστάθηκε.

Από τη ΔΕΥΑΑ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο δίκτυο και να βελτιωθεί η πίεση του νερού στα κανονικά επίπεδα που προβλέπονται.