Εγκύκλιος Μητροπολίτη κ.κ. Κοσμά για την ημέρα αγιασμού στα σχολεία

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

Ο  Μητροπολίτης Αιτωλίας  &  Ακαρνανίας Κοσμάς για την ημέρα αγιασμού στα σχολεία σε μήνυμά του προς τη μαθητιώσα νεολαία σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του νομού μας, αναφέρει τα εξής:

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑΣ

Πρὸς  τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

Τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ πατρική ἀγάπη συμμετέχω καί ἐγώ στή χαρά σας.

Ἤλθατε πάλι σήμερα στήν πνευματική ἀγκάλη τοῦ σχολείου σας γιά νά αὐξήσετε τίς ἐπιστημονικές σας γνώσεις, νά μορφωθεῖτε, νά ἑτοιμάσετε τόν ἑαυτό σας γιά τήν ἐπιτυχία καί τήν ἐπιθυμητή ἀποκατάσταση. Ἤλθατε μέ ὡραίους πόθους, εὐγενεῖς στόχους κι ἐλπίδες.

Θέλω πατρικά νά σᾶς συγχαρῶ καί νά εὐχηθῶ τήν καλή ἐπίδοσι στά μαθήματά σας καί τήν ἄριστη ἐπιτυχία γιά ὅλους καί ὅλες σας.

Ἐπίσης νά συγχαρῶ καί νά εὐχαριστήσω τούς ἀρίστους ἐκπαιδευτικούς σας καί νά εὐχηθῶ ὑγεία καί δύναμι σέ ὅλους, διευθυντές καί διευθύντριες, καθηγητές καί καθηγήτριες. Νά μήν παραλείψω ὅμως νά συγχαρῶ μέ ὅλη μου τή δύναμι κι ἐκείνους πού μοχθοῦν κάθε στιγμή γιά ἐσᾶς, τούς καλούς σας γονεῖς.

Ἐπιτρέψατέ μου καλά μου παιδιά, νά ἐκφράσω τώρα μιά ὁλοκάρδια εὐχή.

Μέσα στά βάθη τῆς ψυχῆς σας κρύβετε λαχτάρες σπουδαῖες. Ὁ καθένας καί ἡ καθεμία ἀπό ἐσᾶς θέλετε κάτι ξεχωριστό νά γίνη στή ζωή σας. Θέλετε νά γίνετε ἄνθρωποι ἀνώτεροι, εὐγενεῖς, πνευματικοί. Θέλετε νά γίνετε ἐπιστήμονες, νά ἀποκατασταθεῖτε μέ ἐπιτυχία, νά προσφέρετε στήν κοινωνία ὑπηρεσίες εὐεργετικές καί ἀποδοτικές.

Ταυτόχρονα, θέλετε νά ἔχετε στή ζωή σας ἀκέραιες ψυχικές δυνάμεις, συνείδησι καθαρή, ἤρεμη, ἥσυχη, νά προχωρεῖτε στή ζωή σας μέ συνοδοιπόρο τήν πρόοδο.

Ὅλα αὐτά, παιδιά μου, δέν γίνονται μόνο μέ τούς πόθους. Δέν εἶναι ἀρκετό νά θέλει κανείς κάτι γιά νά τό ἔχει. Ἀπ’ τόν πόθο μέχρι τήν πραγμάτωσι ὑπάρχει ἕνας δρόμος. Καί ὁ δρόμος αὐτός εἶναι ὡραῖος μέν, ἀλλά ἀνηφορικός, δύσκολος, τραχύς.

Ἐδῶ θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω ἕνα γνωμικό: «ἄν θές νά γίνεις ὅ,τι λαχταρᾶς, πρέπει νά γίνης, νά εἶσαι ἥρωας».

Ἐκεῖ στά ἄδυτα τῆς καρδιᾶς σας εἶναι ἀνάγκη, σταθερά, ζωντανά νά πάρετε τήν ἀπόφασι πού θά σᾶς ἀναδείξει ἥρωες. Τήν ἀπόφασι, ὥστε νά δώσετε τίς νεανικές σας δυνάμεις στόν κόπο, στήν μελέτη, στήν προθυμία, στόν μόχθο τῆς σπουδῆς. Καί νά τό κάνετε αὐτό σέ πεῖσμα κάθε πειρασμοῦ, πού ἔρχεται τώρα στή νεότητα νά σᾶς θολώσει καί νά σᾶς παρασύρει.

Ἥρωας εἶναι ἐκεῖνος πού δέν σταματᾶ στά ἐμπόδια, πού ξεπερνᾶ τίς δυσκολίες, πού ἀγωνίζεται πάντα∙ ἐκείνος πού εἶναι πρόθυμος γιά κάθε θυσία προκειμένου νά ἀποκτήσει τήν ἐπιστήμη, ἀλλά καί νά μείνη πιστός καί σταθερός στά ἰδανικά του.

Εὔχομαι νά γίνετε ἥρωες γιά νά ἀπομακρύνετε τή σύγχυσι πού θολώνει καί ἀνακόπτει σήμερα τήν πρόοδο τῶν νέων.

Στήν ἐποχή μας πολύ ἁπλώνεται ἡ ραθυμία, ὁ ὠχαδελφισμός, ἡ ζωή τῆς εὐκολίας, ἡ εἰρωνεία πρός τούς νέους πού εἶναι συνεπεῖς στόν καλό ἀγώνα, πού εἶναι ἐπιμελεῖς στή μελέτη. Μέ γενναία καρδιά, ἀποφύγετε ὅλους ἐκείνους πού θέλουν νά ἐπιτύχουν χωρίς κόπο καί θυσίες. Μή παρασυρθεῖτε.

Νά γίνετε ἥρωες, ἐμπρός στόν πόλεμο ὅλων ἐκείνων πού θέλουν νά ξεριζώσουν ἀπό τήν καρδιά σας τά μεγάλα ἰδανικά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Πατρίδος.

Σταθεῖτε ὄρθιοι, «ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι». Σταθεῖτε ἄτεγκτοι ἐμπρός στή σύγχρονη κοσμική φωνή, πού θέλει νά σᾶς κάνει σάρκες καί ὑποτελεῖς ὑπηρέτες τῆς προσωπικῆς ἀναδείξεως ὅλων ἐκείνων πού σᾶς κυκλώνουν χωρίς εἰλικρινῆ ἀγάπη.

Καί κάτι τελευταῖο παιδιά μου. Σταθεῖτε ὄρθιοι, ἀπέναντι στή λαίλαπα τή σημερινή πού θέλει νά σκοτίσει τή νεότητα, νά ἀπομακρύνει τή δύναμι πού θά σᾶς ἀναδείξει ἥρωες. Πιστέψτε ὅτι μόνο ἕνας θά σᾶς σώσει ἀπό τόν σκοτισμό: Ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Ὁ Χριστός μας. Μόνο Ἐκεῖνος εἶναι «τό Φῶς τό ἀληθινό», ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια, ὁ γνήσιος Φίλος, ὁ στοργικός καί παντοδύναμος Πατέρας τῆς νεότητος.

Ὅποιος καί νά σᾶς μιλήσει γιά ἄλλους μεγάλους διδασκάλους καί ψευδοθεούς, ἡρωικά ἀπαντῆστε του ὥς ὀρθόδοξοι γενναῖοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες. Μόνον ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Μόνον ὁ Χριστός κάνει θαύματα. Μόνον ὁ Χριστός κάνει ἁγίους, γιατί εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.

Δεχθῆτε, σᾶς παρακαλῶ, τόν Χριστό στήν καρδιά σας, στή ζωή σας. Θά γίνετε, τότε, ἀληθινοί ἥρωες. Θά ἐπιτύχετε στήν ἐπιστήμη σας, θά ὁλοκληρωθεῖτε ὡς προσωπικότητες, θά προοδεύετε ἀληθινά καί βέβαια, θά ἐπιτύχετε.

Τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν πατρική καρδιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

κ. ΚΟΣΜΑΣ

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῶν δημοτικῶν σχολείων

 τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὅλοι μας χαιρώμαστε καί δοξολογοῦμε τόν Θεό μας γιατί σᾶς ἔδωσε πάλι τήν εὐλογία νά βρίσκεσθε στήν πνευματική ἀγκαλιά τοῦ σχολείου σας∙ νά μάθετε ἐφέτος περισσότερα γράμματα∙ νά αὐξήσετε τίς γνώσεις σας∙ νά δεχθεῖτε μέ χαρά καί προθυμία ὅλα ἐκεῖνα πού θά σᾶς προσφέρουν οἱ σεβαστοί διδάσκαλοί σας.

Ὡς ὁ Ἐπίσκοπος καί ὁ πνευματικός σας πατέρας, εἶμαι πάντοτε κοντά σας καί προσεύχομαι γιά ἐσᾶς. Σᾶς συγχαίρω ὅλους σας καί ὅλες σας.

Εὔχομαι νά σᾶς χαρίσει κι ἐφέτος ὁ Χριστός μας ὑγεία, δύναμι καί φωτισμό γιά νά αὐξήσετε αὐτή τή χρονιά τίς γνώσεις σας, νά προχωρήσετε στήν πρόοδο, νά βάλετε γερά θεμέλια γιά νά κτίσετε τό οἰκοδόμημα τῆς ἐπιτυχίας τῆς ζωῆς σας.

Προσεύχομαι καί γιά τούς ἀρίστους διευθυντές σας, τούς διδασκάλους καί τίς διδασκάλισσές σας, ἀλλά καί γιά ὅλα τά μέλη τοῦ συλλόγου γονέων καί κηδεμόνων. Εὔχομαι νά τούς χαρίζει ὁ Κύριος ὑγεία καί δύναμι στό μεγάλο λίαν ὑπεύθυνο λειτούργημά τους.

Παιδιά μου, σκεφθεῖτε αὐτή τή στιγμή ὅτι γιά νά σπουδάζετε ἐσεῖς, κουράζονται, μοχθοῦν οἱ καλοί σας γονεῖς καί οἱ δάσκαλοί σας. Προσέξατε μήν τούς λυπήσετε ποτέ.

Γι’ αὐτό, ἀγαπῆστε τό βιβλίο τοῦ σχολείου σας∙ διαβάστε πολύ καί μέ προσοχή∙ φροντίστε νά εἶσθε ἄριστοι μαθητές στά γράμματα, ἀλλά καί παιδιά μέ ἄψογη συμπεριφορά στό σχολεῖο, στήν οἰκογένεια, στήν κοινωνία.

Προσέξτε ὅμως! Γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά, γιά νά καλλιεργήσετε τό χαρακτήρα σας, συνδέστε τή ζωή σας μέ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ μας.

Ὁ Χριστός, παιδιά μου, δέν εἶναι ἁπλά ἕνας μεγάλος διδάσκαλος, ἕνας σοφός, ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ὁ Θεάνθρωπος, ὁ ὁποῖος γιά τή δική μας τήν ἀγάπη ἔφθασε μέχρι τόν Σταυρό.

Θελῆστε νά ἀκούσετε ἐφέτος ἰδιαίτερα τόν Χριστό μας. Μήν ἐπηρεάζεσθε ἄν σᾶς μιλᾶνε μερικοί γιά ἄλλες ψευδοδιδασκαλίες καί ψευτοθεούς. Μή λησμονεῖτε ὅτι μόνο ὁ Χριστός κάνει τόν ἄνθρωπο ἅγιο!

Ἐφέτος ἰδιαίτερα τρέξετε στό κατηχητικό σχολεῖο τῆς Ἐνορίας σας. Μήν παραμελήσετε τόν ἐκκλησιασμό τῆς Κυριακῆς. Μήν παραμελήσετε τήν προσευχή σας πού σᾶς ἑνώνει μέ τόν Θεό μας. Προσέξτε τίς συναναστροφές σας. Μή δέχεστε συμβουλές ἀπό παιδιά πού εἶναι ξένα ἀπό τό Χριστό.

Ἄν ἀληθινά γνωρίσετε τό Χριστό μας, τόν φέρετε συνειδητά στήν καρδιά καί τή ζωή σας, ἄν κάνετε ὑπακοή στό θέλημά Του τότε καί στά γράμματά σας πολύ θά προοδεύσετε καί τό χαρακτήρα σας θά καλλιεργήσετε καί θά ἐπιτύχετε τήν πρόοδό σας τήν ὁλοκληρωμένη.

Τό εὔχομαι μέ ὅλη τήν πατρική μου ἀγάπη.

Καλή σχολική χρονιά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

 

Πηγή: agriniosite.gr